Στο χώρο του ιατρείου αντιμετωπίζονται, υπό τοπική αναισθησία, αποκλειστικά περιστατικά Στοματικής και Γναθοπροσωπικής χειρουργικής. Στο φάσμα των περιστατικών του γναθοχειρουργικού ιατρείου περιλαμβάνονται: Χειρουργική Στόματος και Γνάθων, Χειρουργική εξαγωγή υπεράριθμων οδόντων σε ενήλικες και παιδιά, Εξαγωγή φρονιμίτη που επιβάλλεται να γίνει από γναθοχειρουργό, Τοποθέτηση Οδοντικών Εμφυτευμάτων και Σχετικές Χειρουργικές Τεχνικές

περισσότερα…