Τα εμφυτεύματα αποτελούν άριστες λύσεις, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις,  για την αποφυγή γεφυρών ή την αντικατάσταση μεμονωμένων-ενός ή περισσότερων δοντιών-, έως και όλων των δοντιών που έχουν απωλεσθεί, σε άνω και κάτω γνάθο.

Μετά τον κατάλληλο προεγχειρητικό έλεγχο και σχεδιασμό, ακολουθεί η διαδικασία εμφύτευσης υπό τοπική αναισθησία, μια εντελώς ανώδυνη και ήπια διαδικασία. Όταν παρέλθει το ανάλογο χρονικό διάστημα κατά περίπτωση (ώστε να ολοκληρωθεί η οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων), ακολουθεί η τοποθέτηση της προσθετικής εργασίας (στεφάνη ή γέφυρα ή ολική οδοντοστοιχία), για την ολοκλήρωση του περιστατικού.

Σε περιπτώσεις όπου η απώλεια οστού είναι σημαντική, μπορεί να εφαρμοστούν συγχρόνως πιο σύνθετες επεμβάσεις, όπως η ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου ή η λήψη και  χρήση οστικών μοσχευμάτων.