Χειρουργικές εξαγωγές

Χειρουργικές εξαγωγές σωφρονιστήρων (φρονιμίτες) και άλλων δοντιών ή ριζών

Η πιο συχνή επέμβαση είναι η χειρουργική εξαγωγή των σωφρονιστήρων, για λόγους όπως υποτροπιάζουσες φλεγμονές, πρόκληση βλαβών στα παρακείμενα δόντια ή ορθοδοντικά αίτια όπως  πρόκληση πιέσεων στα δόντια των πρόσθιων περιοχών.

Η χειρουργική εξαγωγή ενός φρονιμίτη, ιδιαίτερα αν αυτός είναι έγκλειστος ή δίπλα σε ανατομικά μόρια, διαφέρει από μία απλή εξαγωγή οδόντος, λόγω πιθανών επιπλοκών. Γι΄αυτό επιβάλλεται να αφαιρούνται οι φρονιμίτες από γναθοχειρουργό, ο οποίος είναι ειδικά εκπαιδευμένος για τέτοιες επεμβάσεις, για πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε συμβάματος.

Χειρουργική εξαγωγή υπεράριθμων οδόντων σε ενήλικες και παιδιά

Τα υπεράριθμα έγκλειστα δόντια συναντώνται συχνά και πρέπει να αφαιρούνται χειρουργικά.

 

Χειρουργική αποκάλυψη εγκλείστων οδόντων (όπως κυνόδοντες ή τομείς) σε ενήλικες και παιδιά

Δόντια που παραμένουν έγκλειστα, αλλά είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του οδοντικού φραγμού, αποκαλύπτονται χειρουργικά από το γναθοχειρουργό, και έπειτα σε συνεργασία με τον ορθοδοντικό, γίνεται προσπάθεια υποβοηθούμενης ανατολής τους.

 

Αντιμετώπιση οδοντογενούς ιγμορείτιδας – Σύγκλειση στοματοκολπικής επικοινωνίας

Σε ποσοστό άνω του 40% οι υποτροπιάζουσες ιγμορείτιδες οφείλονται σε αμιγώς οδοντικά αίτια, όπως τερηδονισμένα δόντια σε επαφή με το ιγμόρειο, υπολείμματα ριζών εντός ιγμορείου μετά από εξαγωγές, ή άμεση επικοινωνία στόματος-ιγμορείου (στοματοκολπική επικοινωνία) μετά από εξαγωγή, π.χ. φρονιμίτη, καθώς και άλλες αιτίες. Στις περιπτώσεις αυτές, τα ευρέως χρησιμοποιούμενα συμβατικά αντιβιοτικά και ρινικά αποσυμφορητικά προσφέρουν μόνο προσωρινή ανακούφιση. Ο γναθοχειρουργός αναγνωρίζει το οδοντικό αίτιο που μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια κατάσταση και με την κατάλληλη τεχνική μπορεί να προχωρήσει σε εξαγωγή αποτρέποντας τέτοια επιπλοκή, ή σε ύπαρξή της να την αντιμετωπίσει και να συγκλείσει τη στοματοκολπική επικοινωνία, θεραπεύοντας παράλληλα το ιγμόρειο, ώστε τελικά επέρχεται πλήρης και μόνιμη θεραπεία της χρόνιας ιγμορείτιδας.

 

Εκπυρήνιση κύστεων / Ακρορριζεκτομές

Η εμφάνιση κυστικών αλλοιώσεων στις γνάθους είναι πολύ συχνή, η αιτιολογία και τα χαρακτηριστικά τους ποικίλλουν. Όλες οι κύστεις χρήζουν διερεύνησης και αφαίρεσής τους, προς τελική διάγνωση με ιστολογικό έλεγχο. Στις περισσότερες περιπτώσεις  οι κύστεις έχουν ως αίτιο δόντια με προχωρημένες βλάβες, ενδοδοντικά θεραπευμένα (απονευρωμένα) ή μη. Τα δόντια αυτά επίσης πρέπει να αντιμετωπίζονται σωστά-προς αποφυγή υποτροπής, και είτε να γίνεται ακρορριζεκτομή σε αυτά, είτε να εξάγονται, με ταυτόχρονη αφαίρεση (εκπυρήνιση) της κύστεως.

 

Προπροσθετική χειρουργική – εκτομή χαλινών

Περιλαμβάνει επεμβάσεις φατνιοπλαστικές (διαμόρφωσης του οστού των γνάθων), όπως η εκτομή εξοστώσεων. Επίσης επεμβάσεις σε μαλακά μόρια, όπως αφαίρεση υπερπλασιών των ούλων λόγω οδοντοστοιχίας, εκτομή χαλινών και άλλες.

 

Αφαίρεση βλαβών- ογκιδίων μαλακών μορίων του στόματος

Συχνά επίσης είναι τα καλοήθη ογκίδια στη στοματική κοιλότητα, όπως οι βλεννοκύστεις (κατόπιν τραυματικού δαγκώματος), οι επουλίδες και τα ινώματα από ερεθισμό. Δημιουργούν προβλήματα στη μάσηση, στην κατάποση και τραυματίζονται συχνά, γεγονός που επιβάλλει τη χειρουργική αφαίρεσή τους μετά από σύντομο χρονικό διάστημα εμφάνισή τους στο στόμα, καθώς και την αντιμετώπιση πιθανού αιτίου.

 

Αντιμετώπιση οξέων καταστάσεων (φλεγμονές- αποστήματα- οστεομυελίτιδες)

Απαιτείται έγκαιρη χορήγηση  της κατάλληλης για κάθε περίπτωση αντιμικροβιακής αγωγής (αντιβίωση) και παροχέτευση του αποστήματος, με ταυτόχρονη αντιμετώπιση του αιτίου (όπως εξαγωγή οδόντος-ριζών, αφαίρεση νεκρωτικού ιστού ή κύστεως). Τα περιστατικά αυτά χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και συχνής παρακολούθησης.