Στο χώρο του ιατρείου αντιμετωπίζονται, υπό τοπική αναισθησία, αποκλειστικά περιστατικά Στοματικής και Γναθοπροσωπικής χειρουργικής. Η τοπική αναισθησία σε γναθοχειρουργικές επεμβάσεις, ενδείκνυται απόλυτα σε υγιή άτομα, κάθε ηλικίας. Επίσης ενδείκνυται και σε πιο ειδικές ομάδες ατόμων, όπως οι εγκυμονούσες, οι λεχώνες, καθώς και ηλικιωμένοι ρυθμισμένοι ασθενείς για διάφορα νοσήματα (καρδιοαναπνευστικό, σακχαρώδη διαβήτη, κλπ). Η γενική αναισθησία δεν είναι αναγκαία στις συνήθεις επεμβάσεις της γναθοχειρουργικής, καθώς εμπεριέχει νοσηλεία και ενδοφλέβια αγωγή, συχνά άσκοπη για τέτοιες διαδικασίες.
Αναφορικά, στο φάσμα περιλαμβάνονται όλες οι γναθοχειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες τελούνται υπό τοπική αναισθησία, όπως: